Seccions

La Biblioteca disposa d’un fons documental al voltant dels 30.000 exemplars. Aquest fons es troba en diferents suports: llibres, cd’s, dvd’s, vídeos, CD-Rom, revistes, etc. Tanmateix la Biblioteca compta amb dues àrees ben diferenciades: l’àrea general, que acull i s’adreça a les persones adultes i als joves majors de 14 anys, i l’àrea infantil que acull tant als infants menors de 14 anys com als adults que els acompanyen.

L’Àrea General

Dins d’aquesta àrea hi trobem dos espais diferents: l’espai del coneixement i l’espai d’oci.

A l’espai del coneixement s’hi disposen :

  • Les obres de referència: enciclopèdies, atles, diccionaris, etc.
  • La Col·lecció Local
  • Documents de diferents temes
  • Novel·les, prosa, poesia i teatre
  • Dossiers temàtics de premsa

A l’espai d’oci s’hi pot trobar:

  • Els audiovisuals: Cd’s, Dvd’s, Vídeos
  • Els Diaris i revistes.
  • Ordenadors de treball i accés a Internet

L’usuari compta amb una selecció de més de 70 revistes de temàtica diversa, a més dels principals diaris tant a nivell comarcal com nacional. En format electrònic, es poden consultar les publicacions oficials: BOE, BOP, DOGC i DOUE. També, i mitjançant sol·licitud prèvia, l’usuari disposa d’ordinadors amb connexió a internet, i d’un altre amb programari, per si es necessita redactar i/o imprimir qualsevol document: currículum, etc.

La Biblioteca, disposa també d’una sala d’autoaprenentatge pensada per a l’estudi i la formació dels majors de 14 anys.


Sala Infantil

Dins de la sala infantil es troben diferenciats dos espais: l’espai de coneixement, on s’agrupen les obres de referència i els llibres dels diferents temes classificats seguint la CDU (Classificació Decimal Universal), i l’espai d’oci, on s’hi disposen els llibres d’imaginació classificats segons el tram d’edat de l’infant, les revistes i els audiovisuals (Cd’s, CD-Rom, vídeos, i DVD’s).

Es compta també amb dos ordinadors amb connexió a internet, un per consulta telemàtica i l’altre amb programari per poder fer i imprimir els treballs de l’escola, etc. La sala infantil compta amb mobiliari adaptat a les diferents edats, etapes i necessitats de l’infant.

Centre d’Interès

La Biblioteca agrupa obres d’un determinat tema per l’interès que aquest desperta, facilitant així la localització dels documents. Actualment dins la Sala Infantil tenim com a centre d’interès el Racó de Pares i Mares amb tot el què es necessita saber des de l’embaràs fins a l’educació dels més petits.


 

Anuncis