Els nostres serveis

Servei de préstec

1. Préstec

Cada lector es pot emportar en préstec durant 30 dies:

 • 15 documents en paper (llibres i revistes).
 • 9 CDs
 • 6 DVDs

Passat el termini, qualsevol document en préstec es pot renovar fins a 3 vegades, sempre i quan cap altre usuari no l’hagi reservat abans. La renovació es pot fer a la biblioteca, per telèfon o des de la web del catàleg (espai personal).
El sistema informàtic aplicarà un punt de penalització per dia de retard i per document en préstec, i bloquejarà el carnet automàticament durant 15 dies per cada bloc de 50 punts. Passat aquest temps el carnet tornarà a estar operatiu.

Per poder gaudir del servei cal fer-se el carnet de la biblioteca, que és gratuït i vàlid per a totes les biblioteques de la xarxa.

2. Préstec interbibliotecari

El préstec interbibliotecari posa a disposició dels usuaris de la Xarxa els recursos del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona .

A través del Servei de préstec interbibliotecari les biblioteques de la Xarxa s’encarreguen de localitzar i proporcionar els documents que estan disponibles en altres biblioteques. El preu  del servei de préstec interbibliotecari és de 1,50 euros.

3. Préstec a institucions

Servei de préstec a institucions públiques i privades o col·lectius específics com ara escoles, presons, hospitals i altres institucions.

Serveis d’informació

4. Referència i obtenció de documents

El servei d’informació i referència s’ofereix a partir de fons propis i externs a la biblioteca, mitjançant catàlegs, recursos electrònics i altres fonts d’informació.

Entre d’altres, aquest servei facilita:

 • Assessorament sobre com i on trobar la informació necessària.
 • Accés en línia a les fonts d’informació electrònica i internet.
 • Ajuda per buscar i obtenir aquells documents que no estan disponibles a la biblioteca.

5. Informació local

La biblioteca pública ofereix amb recursos propis i externs informació sobre la localitat:

 • Col·laboració en matèria d’informació amb altres serveis d’informació (com ara punts d’informació juvenil, oficines de turisme, serveis municipals d’ocupació, etc.).
 • Secció anomenada “Col·lecció local” amb documents sobre Santpedor.

6. Accés a recursos electrònics

Els usuaris de les biblioteques de la Xarxa poden accedir a la consulta d’informació en format electrònic des de la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona:

 • Informació sobre les biblioteques de la xarxa i les seves activitats.
 • Recomanacions i guies de lectura.
 • Bases de dades electròniques.
 • Fons locals digitalitzats.

7. Accés a internet

Totes les biblioteques de la Xarxa ofereixen accés gratuït a internet. En la nostra biblioteca tenim 6 punts de conexió, 4 ubicats en la sala d’adults i 2 en la sala infantil. El temps de connexió és com a màxim 1 hora al servei d’adults i 30 minuts a la sala infantil.

L’accés a internet a les biblioteques de la Xarxa es complementa amb altres serveis oferts com:

 • Wi-Fi (xarxa sense fils) que permet a l’usuari de la biblioteca connectar-se gratuïtament a internet amb el seu ordinador portàtil.
 • Reserva d’ordinadors S’ofereix als usuaris la reserva dels ordinadors de la biblioteca, els quals, a més de l’accés a internet, permeten a l’usuari treballar amb eines d’ofimàtica i gravar i imprimir el que els interessa de manera autònoma).

Servei de Formació d’usuaris

8. Acolliment a la biblioteca

Les biblioteques organitzen l’acollida i l’accés dels seus usuaris als recursos del centre i l’accés a la informació. El servei d’acollida consisteix normalment en una sessió d’acompanyament per la biblioteca, amb una explicació acurada dels recursos disponibles i com utilitzar-los.

Les biblioteques completen la formació d’usuaris amb:

 • Visites guiades: permeten aprofundir en el coneixement dels serveis i dels recursos de la biblioteca.
 • Visites per a escoles

9. Activitats d’extensió cultural

Des de la Biblioteca s’organitzen al llarg de tot l’any, diferents activitats “extensió cultural” amb la finalitat de

 • Promoure l’ús de la biblioteca
 • Atreure nous usuaris
 • Fomentar la lectura i la creativitat dels usuaris
 • Donar a conèixer el patrimoni cultural
 • Facilitar l’accés a diferents expressions culturals i artístiques
 • Fomentar el diàleg intercultural afavorint així la diversitat cultural

Les exposicions, les conferències literàries i/o de temes d’actualitat, l’hora del conte, els tallers –tant infantils com d’adults-, les presentacions de llibres, bibliopiscinas, el club de lectura… són algunes de les activitats d’extensió cultural que s’ofereixen a l’usuari.

10. Reprografia

Hi ha una fotocopiadora d’autoservei. Els usuaris poden fotocopiar els documents de la biblioteca en les condicions legals vigents.
Les còpies són a DIN 4 i en blanc i negre, valen 0,10€,  tot i que hi ha la possibilitat de fer ampliacions i/o reduccions.

11. Desiderates

La biblioteca posa a disposició de l’usuari unes fitxes on pot indicar les dades d’aquell document que ha trobat a faltar i que creu que també pot ser d’interessant per a altres usuaris de la biblioteca.
La biblioteca en valorarà la seva compra d´acord amb la disponibilitat pressupostària i l’interès del document en qüestió.

Diputació de Barcelona

Biblioteca Pare Ignasi Casanovas | Plaça de la Pau, 2 · 08251 Santpedor (Barcelona) | T.93/ 832.04.80| b.santpedor.pic@diba.cat

Anuncis